TIN HOẠT ĐỘNG XÃ
Bình quý tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH
Với tốc độ phát triển nhanh của xã hội hiện nay, rác thải của con người ngày càng được sinh ra nhiều hơn
Hội nghị Đảng bộ về triển khai chỉ thị 35 của bộ chính trị và triển khai các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng.
Đảng bộ xã Bình Quý triển khai chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính Trị
Chủ đề Ngày nước thế giới 2019
Sáng ngày 15/6/2017 UBND xã Bình Quý tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016)
Chiều ngày 05/6/2014 tại Hội trường UBND xã Bình Quý, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
Thông báo

Liên kết web