NÔNG THÔN MỚI
Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng
Hãy nhớ “Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta”!
Xây dựng nông thôn mới
Ngày từ khi huyện Thăng Bình chọn xã Bình Quý xã điểm xây dựng Nông thôn mới. Sau lễ phát động ngày 12/5/2011 Đảng uỷ, UBND xã Bình Quý đã quán triệt quan điểm xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm không chỉ của cấp uỷ, chính quyền các đoàn thể mà còn có vai trò quyết định của toàn thể nhân dân xã Bình Quý.
Gương điển hình trong phong trào bảo vệ môi trường góp xây dựng nông thôn mới
Là một xã thuần nông, xã Bình Quý huyện Thăng Bình có tiềm năng về phát triển nông nghiệp với tổng diện tích đất sản xuất là 2.702,2 ha. Dân số toàn xã là 3.952 hộ với trên 16.000 nhân khẩu. Do quy mô địa hình diện tích khá phức tạp, việc bố trí nhà cửa dân cư và nơi sản xuất rất khó khăn nên trước đây việc xử lý rác thải sinh hoạt khá tùy tiện. người nông dân cứ “vô tư” vứt vỏ chai, bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng ra bờ vùng, bờ thửa, thậm chí xuống mương máng.
Thông báo

Liên kết web