Chi tiết tin
Đảng, Mặt trận, đoàn thể
:
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ BÌNH QUÝ NĂM 2020
Tác giả: Xã Bình Quý .Ngày đăng: 07/04/2020 .Lượt xem: 155 lượt.
     DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ BÌNH QUÝ NĂM 2020

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ BÌNH QUÝ NĂM 2020 

TT Họ và Tên Năm sinh Vào Đảng Trình độ Chức vụ hiện nay (Đảng, chính quyền) Ghi chú
Nam Nữ Học vấn Chuyên môn Chính trị
I Cán bộ (11 chức danh)
1 Võ Thị Đoan Trang 1981 23/8/2004 12/12 Thạc sĩ CC UVBTV HU- BTĐU
2 Lê Hữu Cường 1977 27.10.1999 12/12 Đại học kinh tế phát triển (TC) TC PBT.CT.HĐND
3 Nguyễn Quý Ngọc 1976 27.05.1998 12/12  Đại học Nông lâm (TC)  CC PBT.CT.UBND
4 Trương Quang Ánh 1963 27.01.2000 12/12 Đại học Kinh tế chính trị (TC) TC UVTV-CT.UBMT
5 Nguyễn Hữu Luân 1968 18.05.2001 12/12 Đại học kinh tế phát triển (TC) TC ĐUV-PCT.HĐND
6 Đặng Thanh Xuân 1965 04.9.1998 12/12 Đại học Luật (TC) TC ĐUV-PCT.UBND
7 Nguyễn Đức Quang 1962 11.10.1984 12/12 Đại học Luật (TC) TC ĐUV-PCT.UBND
8 Nguyễn Tài 1965 10.9.2003 12/12 TC QLNN (TC) TC ĐUV-CT.ND 
9 Võ Trung Hải 1965 29.01.1988 12/12 TC ĐUV-CT.CCB Chưa có chuyên môn
10 Bùi Ngọc Nguyên 1983 27.10.2007 12/12 Đại học Kinh tế chính trị TC) TC ĐUV-VP-TK
11 Nguyễn Văn Tâm 1988 10/10/2009 12/12 Đại học Văn hóa (TC) TC BT.ĐOÀN
12 Vũ Thị Kim Tuấn 1981 27.05.2007 12/12 Đại học hành chính (TC) TC ĐUV-CT.PN
II Công chức (7 chức danh)
1 Nguyễn Cảnh 1964 20.07.1989 12/12 Trung cấp pháp lý TC TP-HT
2 Đặng Tấn Dục 1981 27.11.2005 12/12 Đại học (TC) TC Xã đội trưởng
3 Trần Thị Quý Hương 1986 18/12/2012 12/12 Thạc sĩ TC ĐUV-VP-TK
4 Nguyễn Hữu Sang 1980 6/9/2004 12/12 Đại học Nông lâm (TC) CC ĐUV- VHXH
5 Nguyễn  Thị Nghĩa Hiệp 1987 3/12/2014 12/12 Đại học kinh tế TC TC-KT
6 Trần Cúc 1963 22/4/1991 12/12 Trung cấp Kế toán TC TC-KT
7 Trương Thị Bích Thảo 1989 25/11/2013 12/12 Đại học kinh tế TC ĐC-XD.NTM
8 Nguyễn Đức Phúc 1976 12/12 ĐH QLĐĐ Cán bộ Địa chính Chưa có Chính trị
Cán bộ hợp đồng chức danh công chức:
1 Võ Thị Khánh 1977 10.04.2013 12/12 Đại học Kinh tế (TC) TC TP-HT
2 Dương Trung Hòa 1976 10.04.2013 12/12 Đại học Luật (TC) TC ĐC-MT
3 Đặng Văn Quý 1985 13/12/2015 12/12 Đại học QLĐĐ ĐC-XD.NTM
4 Võ Thị Hạ 1984 30/8/2013 12/12 Cao đẳng hành chính TC VP.UBND
III Người hoạt động không chuyên trách:
1 Võ Thị Hiếu 1987 25/5/2012 12/12 Đại học Hành chính (CQ) TC Tuyên giáo- Dân vận
2 Vũ Đình Khanh 1978 28/8/2010 12/12 Đại học Luật (TC) TC PCN.UBKT-TC
3 Trần Thị Long  1968 6/9/2004 12/12 Trung cấp Phụ vận TC PCT.MT
4 Võ Trung Liền 1954 2/3/2001 10/12 SC PCT.CCB
5 Nguyễn Thị Kiều 1992 25/7/2017 12/12 Cao đẳng sư phạm (CQ) PCT.ND Chưa có Chính trị
6 Trương T Thùy Trang 1991 12/12 Đại học KT (CQ) PCT.PN Chưa có Chính trị
7 Võ Trung Lành 1984 2/7/2006 12/12 Trung cấp Quân sự (TC) TC XĐP
8 Nguyễn Anh Bản 1991 14/11/2013 12/12 TC Quân sự (TC) TC XĐP
9 Lê Ngọc Đính 1948 15/10/1971 12/12 TC CT. NCT Chưa có chuyên môn
10 Lê Lộc 1965 27/8/1986 9/12 CT.CTĐ
11 Ung Thị Thanh Kiều 1981 27/6/2006 12/12 Đại học Luật (TC) TC Can bộ trẻ em
12 Võ Thị Khánh Hòa 1990 28/9/2016 12/12 Đại học kế toán (CQ) Thủ quỹ Chưa có Chính trị
13 Nguyễn Văn Quyền  1974 27/9/2016 12/12 Trung cấp Thú y PB.NN Chưa có Chính trị
14 Nguyễn Minh Lộc 1984 28/9/2014 12/12 Đại học Luật TC ĐÀI TT
15 Ngô Vũ Tuấn 1983 27/10/2007 12/12 Đại học Luật (TC) TC Thi đua-Tôn giáo
16 Trần Đình Hiệp 1994 27/5/2017 12/12 Đại học CNTT PBT Đoàn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội Đảng lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị sơ kết mặt trận
Các tin cũ hơn:
Đoàn xã Bình Quý tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện năm 2020
Ngày Đại đoàn kết
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Thông báo

Liên kết web